www.Kräutervielfalt.de - Friday, 23. March 2018
Druckversion der Seite: Home
URL: www.kraeutervielfalt.de/cz/home/

Vítejte na Staré solné stezce v Sasku a v ?echách!

Už p?ed 2500 lety se mezi Kelty, kte?í sídlili na jižních svazích Krušných hor, našli znalci bylinek a lé?ivek. Pozd?ji starou solnou stezku využívali obchodníci s lé?ivými bylinami na svých obchodních poutích Krušnoho?ím a ?eským st?edoho?ím. Prodávali cizokrajné ko?ení a lé?ivky, kupovali místní. V klášte?ích Osek, Altzella a Buch uchovávali cisterciá?tí mniši po staletí nashromážd?né v?d?ní o bylinách, jejich ú?incích a použití. Ve st?edov?ku to byli lékárníci,  porodní báby a bylinká?ky, léka?i a fará?i, ale p?edevším hospodyn?, kdo prakticky využívali všech nabytých v?domostí o zdraví a chuti z p?írody ve prosp?ch ?lov?ka. S jejich elixíry a lé?ivými prost?edky se obchodovalo podél Staré solné stezky od severních mo?í až ke St?edozemnímu.

I dnes ješt? v Sasku a v ?echách existují – byliná?ky, kucha?i, lékárnice, lé?itelé a znalci.

P?esv?d?te se sami o rozmanitosti bylinkových a lé?ivých sm?sí, ?aj?, likér? a dalších produkt? nabízených p?i akcích podél celé Staré solné stezky mezi Halle a Prahou. Ochutnejte, p?ivo?te, vyzkoušejte.

V klášte?ích, bylinných zahradách, v hostincích, školách a lékárnách se setkávají n?mecké a ?eské „bylinká?ky“  k vým?n? svých zkušeností a prezentují pro Vás

M?žete být osobn? p?itom: Informace o seminá?ích,  o výletech za bylinkami do p?írody, kuliná?ských kurzech, workshopech a mnohém dalším najdete te? i zde na t?chto stránkách.

 

Poslední novinky:

22.09.10 11:24

Buchpräsentation "Kräutervielfalt ...." auf Schloss Purschenstein

Kräutervielfalt entlang der Alten Salzstraße - Projektrückblick - Schlossrundgang -...


19.04.10 09:23

[Translate to Cesky:] Holzhauerin macht "Unkraut" salonfähig

[Translate to Cesky:] Kräuterfrau Kerstin Lehmann gibt Tipps zum Kochen mit Wildkräutern - Erste...