Informace o projektu

Program na podporu p?eshrani?ní spolupráce mezi ?eskou republikou a Svobodným státem Sasko

další informace

získáte p?ímo ve spolku
Heimatverein Mortelgrund - Alte Salzstraße e.V.
Adresa:
Toralf Richter (p?edseda)
Mortelmühle / Mortelgrund 5, D-09619 Sayda
Email: Toralf.Richter(at)t-online(dot)de

nebo ve spolku
Partnerský spolek Litvínov, o.p.s.
Adresa:
PhDr. Marie Sva?inová (?editelka)
Partnerský spolek Litvínov, o.p.s., nám?stí Míru, 575, CZ-43601 Litvínov
Email: partnersky.spolek(at)seznam(dot)cz

 
Sie sind hier: Informace o projektu
Deutsch
?eština